Lokata na Nowe środki

  • 1,8% w skali roku
  • Na 3 lub 6 miesiecy, już od 500 zł
  • Maksymalna kwota – 300 000 zł
  • Bez potrzeby zakładania innych produktów
  • Cały proces online
Nota prawna
Lokata mobilna

Lokata mobilna

  • 2,7% w skali roku
  • Okres na 3 miesiące
  • Kwota minimum 500 zł
Nota prawna
Lokata powitalna

Lokata Powitalna w EUR/USD

  • 2% w skali roku w USD na 6 miesięcy
  • 1,2% w skali roku w EUR na 6 miesięcy
Nota prawna

Twój Bank blisko Ciebie

bankuj wygodnie!

Bankowość Internetowa
Nowoczesna Bankowość Internetowa
Nowoczena Bankowość Mobilna
Bankowość Mobilna wyróżniona w rankingu Newsweek 2019
Sieć oddziałów w całej Polsce
Ponad 400 oddziałów w całej Polsce
Infolinia czynna całą dobę
Infolinia czynna całą dobę, 7 dni w tygodniu.

Nota prawna

Promocja „Lokata na Nowe Środki XVIII edycja” (dalej: „Promocja”) dotyczy możliwości założenia z oprocentowaniem promocyjnym „Lokaty na Nowe Środki” (dalej: „Lokata”) w XVIII edycji Promocji na okres 3 lub 12 miesięcy ( oprocentowanie 1,8% w skali roku), 12 miesięcy (oprocentowanie 1,9% w sali roku) z wykorzystaniem Nowych Środków określonych w Regulaminie Promocji, tj. nadwyżki powyżej salda środków złotowych Klienta w Getin Noble Banku (wg stanu na koniec dnia 18.02.2020 r.). Warunkiem skorzystania z Promocji jest m.in. wyrażenie Zgód marketingowych dla Getin Noble Bank S.A. Szczegóły w Regulaminie Promocji dostępnym na getinbank.pl oraz w placówkach. W przypadku lokaty odnawialnej po upływie okresu promocyjnego oprocentowanie Lokat będzie zgodne z oprocentowaniem określonym w Tabeli Oprocentowania lokat terminowych. Dla każdego okresu lokowania (3, 6 i 12 miesięcy) istnieje możliwość założenia trzech Lokat objętych oprocentowaniem promocyjnym, na kwotę od 500 do 300 000 zł każda.
Przystąpienie do Promocji możliwe jest w terminie 21 lutego 2020 - 19 marca 2020 r. Getin Bank jest częścią Getin Noble Bank S.A. Numer Infolinii dla Klientów indywidualnych 197 97 dostępny całą dobę, 7 dni w tygodniu - opłata za połączenie wg taryfy operatora.

3-miesięczna Lokat Mobilna z oprocentowaniem stałym 2,7% w skali roku, z kapitalizacją odsetek na koniec okresu umownego. Szczegóły oferty dostępne są w Karcie Produktu.

Lokata jest automatycznie zakładana jako lokata odnawialna w przypadku gdy Posiadacz Lokaty nie posiada w Banku rachunku oszczędnościowego i rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. Posiadacz podejmuje decyzję co do odnawialności Lokaty w chwili jej zakładania. Po upływie Okresu umownego Lokata jest automatycznie odnawiana na taki sam okres na jaki została założona i z oprocentowaniem w wysokości obowiązującej w dniu odnowienia Lokaty stopy referencyjnej NBP pomniejszonej o 0,25 p.p. Dzień odnowienia Lokaty to dzień rozpoczęcia kolejnego Okresu umownego Lokaty. Kwotę odnawianej Lokaty stanowi kwota Lokaty z poprzedniego Okresu umownego powiększona o odsetki naliczone przez Bank za poprzedni Okres umowny.

Niniejsza treść nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.

Getin Bank zajął 2. miejsce w kategorii „Bankowość Mobilna” w rankingu Przyjazny Bank Newsweeka 2019, dostępnym na newsweek.pl

Oferta Lokata Powitalna w EUR/USD (dalej: „Oferta”) dotyczy Lokaty Powitalnej w EUR/USD na okres 6 miesięcy. Przystąpienie do Oferty możliwe jest w terminie od 1 października 2019 r. do 18 grudnia 2019 r. (włącznie) Lokata dostępna wyłącznie dla Klientów, którzy na dzień 27 września 2019 r. nie posiadali w Getin Banku aktywnej lokaty walutowej w zakładanej walucie. Oprocentowanie Lokaty podane jest w skali roku i ma zastosowanie w pierwszym okresie umownym Lokaty. Lokata niepodjęta przez Posiadacza w dniu zakończenia umownego okresu lokaty jest automatycznie odnawiana (bez odrębnej dyspozycji Posiadacza) na taki sam okres z oprocentowaniem obowiązującym w dniu odnowienia Lokaty terminowej w danej walucie o takim samym okresie lokowania. Minimalna kwota lokaty wynosi 100 EUR/USD, maksymalna 100 000 EUR/USD. Brak limitu liczby lokat dla Klienta.

Getin Bank jest częścią Getin Noble Bank S.A. Opłata za połączenie wg taryfy operatora, numer infolinii 197 97 dla Klientów indywidualnych dostępny całą dobę, 7 dni w tygodniu.

W rankingach Bankier.pl Getin Bank zwyciężył najczęściej zajmując I miejsce w 2018 roku w kategorii Najlepsze konto oszczędnościowe. Więcej informacji na temat "Rankingu Roku" dostępnych jest na stronie Bankier.pl

Bank posługuje się nazwami handlowymi - odpowiadające im nazwy usług reprezentatywnych i ich definicje znajdują się na www.getinbank.pl/slownik.

Aktualne regulaminy, karty produktów, teksty umów, tabele oraz warunki ubezpieczenia opłat dostępne na www.getinbank.pl

Niniejsza treść nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.